Friidrett


Vi har dessverre ingen operativ gruppe for øyeblikket.
Styret ønsker tilbakemelding om det er noen som kan tenke seg å være delaktig i oppstart av gruppe.


Vestre Slidre IL arrangerer idrettsmerkeprøver. Se egen fane for mer informasjon.