lørdag 3. november 2012

Styremøter innkallinger

Styremøter 2015

Neste møte blir 19. mai kl. 1900
møterommet 3.etg kommunehusetInnkalling til styremøte I VSIL                                                           Stad: møterom 3.ETG. kommunehuset                                                                                     Tid:  tysdag 20.november kl 20.00


Gerd Nanti Vika Helle                                                        Gruppeleiarar:   Inger Strand        

Hege Fosheim                                                                                            Camilla Bjone Hålien                                                                                                                                     Mai Britt Gladhaug Mo                                                                                Marita Stenberg                                                                                                            Ingrid Øye                                                                                                   Svei Erik Ski                                                                                                                          William Holden                                                                                                                        
Øyvind Holden                                                                                                                   
Gudbrand Heiene                                                                                                                 
Elisabeth Husby      
                                                                                         
Sakliste:
Sak 29/12     Kort referat frå styremøte 24. september 2012

Sak 30/12     Hopp : Furukollen nærmiljøanlegg ferdigstilt
                     Snowboardklubben – snowboardpark i familie bakken i Vaset Skiheiser ?

Sak 31/12     « De unges arena» et utviklingsprogram som vil gagne
                      oppvekstmiljøet i Vestre Slidre. Innspill frå Kulturskulen v/ G Heiene
Har idrettslaget / turngruppa lyst til å bli med på dette utviklings-programmet ?  Hilde Rogn- Hamre frå turngruppa blir bedt med på møtet for å diskutere dette.
Sak 32/12     Web side
·      Elisabeth Husby informerer og viser korleis sida virkar så langt.

Sak 33/12     Handlingsplan
·      Er tida moden for å ansette ein person i delstilling i idrettslaget?
·      Noko forslag til kva vi kan gjere for å skape meir blest om og samhold i «heile» idrettslaget ?

Sak 34/12     Bading
·      Badevakter vårsesongen?
·      Skal prisen justerast på offentleg bading frå neste haust?
Sak 35/12     Krav om regulering av festeavgift / leie.
Avg.nr 165-21, Vestre Slidre prestegard,Gnr.44 Bnr1

Eventuelt


Gerd Nanti Vika Helle                                           Mai Britt Gladhaug Mo                     
Leiiar                                                                 Sekretær
Innkalling til styremøte I VSIL                                                           Stad: møterom 2.ETG. kommunehuset                                                                                     Tid:  måndag 24.sept. kl 18.30
Gerd Nanti Vika Helle                                                                                                              
Hege Fosheim                                                                                                                  
May Britt Gladhaug Mo                                                                                                
Ingrid Øye                                                                                                                  
William Holden                                                                                                           
Øyvind Holden                                                                                                
Gudbrand Heiene                                                                                             
Elisabeth Husby     
Gruppeleiarar  møter og.                                                                                             

Sakliste:
Sak 23/12     Referat frå styremøte 27. juni 2012

·       Søknad om momskompensasjon og lokale aktivitetsmidler.
·       Politiattest
·       Treningsdresser
·       Frivillighetssentralen : Finn Helge Lyster
·       Idrettsrådet


Sak 24/12     Betaling for regnskapsføring
·        Sjå eige brev som blir utdelt på møtetSak 25/12     Slidre Kulturhus
·        Badevakter. Gruppene  setter opp vakter
·        Livreddningskurs
·        Treningstider i gymsal
Sak 26/12     Ski : Furukollen – og Svedalen / Vaset
·        Arbeid med hoppanlegg  i Furukollen v/ G Heiene
·        Arbeid med klubbhus / løypemaskingarasje / aktivitetsarena på  Vaset.

Sak 27/12     Web side
·        Kor langt har vi kome med dette?

Sak 28/ 12    Handlingsplan
·        Supplement og  justering   av plan
·        Er tida moden for å ansette ein person i delstilling i idrettslaget?
                       
                        Eventuelt


Gerd Nanti Vika Helle                                             May Britt Gladhaug Mo                    
Leiar                                                                 Sekretær


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar