søndag 4. mars 2012

Referat styremøter


Vestre Slidre idrettslag
Referat styremøte i VSIL Onsdag 23. januar 2013 
Gerd Nanti Vika Helle, Hege Fosheim, Ingrid Øye, Gudbrand Heiene, May-Britt Mo, Elin Gigstad
Meldt fråfall: Øyvind Holden, Elisabeth Husby, Inger Strand, Camilla Bjone, Frank Mo                                                    Ikkje møtt;Marita Stenberg, Svein Erik Ski, William Holden                                                                                                                      
Sak 1/13  referatsaker:
·         Hopp : Furukollen nærmiljøanlegg nesten ferdig, mangler litt av gjerde, ta det til sommeren. Gudbrand spør Magne Moe ++

·        Stadionhus på Vaset: Fleire anbud, bygging mogeleg start vår 2013. 25000 av overskudd Valdresrittet øyremerkes formålet. Avventer overføring, står foreløpig på idrettslagetskonto. God ide å bruke dei til inventar.
·         Treningsdressar: Har bestilling på ca 10 dresser, bestiller 20 ekstra. Hege følger opp. Legg info ut på facebookgruppa til Skigruppa og Turngruppa. Ordner vestene og, dei er solgt.

·         Web side. Oppdatere med møtereferat og legge ut link på Facebooksidene til turn og ski. Oppfordrer undergruppene til å bruke sida. www.vsil.info
·         Vestre Slidre prestegard Gnr.44 Bnr.1. Opplysningsvesenets fond. Gerd Nanti er i dialog med Kenneth Monsen. Festeavgift på lysløype ute av drift. Kva gjer vi?
·         « De unges arena» - skrinlagt pga økonomi

Sak 2/13        Snowboard :
Jøran Lyngstad informerte: Registrert gruppa på nytt i Snowboardforbundet.
Ønske om støtte til å etablere snowboardpark i famileløypa i samarbeid med Vaset skiheiser. Treng støtte til lys i bakken.
Innspill på at det trengs litt meir innsats fra eier rundt å lage god bakke til snowboard. Ingen kveldskjøring i år. Treng eit møte med eier, Elin Gigstad blir med frå styret i idrettslaget. Kan få med fleire enten foreldre eller frå idr.laget om dei vil.
Styret i idrettslaget oppfordrer til at snowboardgruppa om å sjekke ut om det fins midler å søke på i ulike fond og stiftelser, Støtte til lag og foreninger frå Vestre Slidre sparebank, Dnb, Gjensidigestiftelsen. Eit lysanlegg er kostbart og kan ikkje finansierast av idrettslaget aleine.
Oppfordrer og leiar til å lage ei facebookgruppe for å få med fleire folk
Styret ser veldig positivt på dette initiativet, flott at gruppa får ein ny start.
Leiar: jranlyngstad@hotmail.com      mobil 97419122

Sak 3/13Skal vi « indeksregulere» prisen for offentleg bading frå haust 2013? Styret vedtek at badepris frå haust 2013 blir som før.
Vaksen: 30, Barn: 20, Klippekort barn 150 (10klipp), årskort familie 600
Sak 4/13         Treng vi material- forvaltar i VSIL ? Ja, Gerd Nanti spør Geir Skattebo
Sak 5/13         Klubbutvikling / VSIL i framtida?
·         Ref. frå arbeidsmøte  i forhold til å ansette ein person i delstilling i idrettslaget.  
Arbeidet er så vidt i gang. Framdrift er å ta kontakt med kommuna v rådmann og ordfører.
Leiar fekk eindel innspel frå møtet.

-          Rekneskap / rutiner  -
Forslag frå Ingrid om at kvar gruppe må ha ein økonomiansvarleg som tek seg av bilag og konterer, alle bruker samme kontoplan. Levere bilagsføring til eitt regnskapslag.
Ingrid informerer kasserere i undergruppene før årsmøte/val.                                    

·         Arrangere type lokal idrettsgalla!? Hedre frivillighetsarbeid i idrettslaget.
-       Valfagelever på u-skolen bli med å arrangere? -Blir neppe eit valfag.
-       Arrangemenstkomite?
-       Når på året?
-       Kva kan gjere dette så attraktivt / populært at folk vel å melde seg på?
-       Gratis? Ja
-       Samarbeidspartnera ?
-       Aldersgruppe?
Drøfte dette videre på neste møte
Sak 6/13         Dato for årsmøte 19.mars kl 19.00  møterommet 3.etg.                                                                       
Undergruppene må levere regnskap til Ingrid Øye 4 veker før årsmøtet.
Eventuelt
-Trugeturné: Valdres kultur og naturpark v Ina Syvertsen kan arrangere trugekurs lokalt. Ta kontakt ved interesse. Gerd N. sender ideen til skola.
-Skilting Valdres natur og kulturpark, 25 turer i kvar kommune, 5 av dei trillemål. Ca 20 skilt pr tur +1500 meter klopp i Vestre Slidre. Dugnadsarbeid.
Bruke tid på dette neste møte, alle tenker ut gode mål til fjells og i bygda

Ref. May-Britt Mo

 Referat fra styremøte i VSILmåndag 24.sept. kl 18.30
Gerd Nanti Vika Helle , Hege Fosheim, Ingrid Øye, Øyvind Holden, Elisabeth Husby, Reidar Nybakke, Camilla B. Hålien, Finn Helge Lyster
Sakliste:
Sak 23/12     Referat frå styremøte 27. juni 2012
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Søknad om momskompensasjon og lokale aktivitetsmidler.
Er sendt inn, frist 16.aug. Ingrid ringer Kjell Nordåker om mulig feil i beregningene.
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Politiattest
Minner om at ledere i undergrupper må sørge for at trenere viser frem politiattest. Skjema vedlagt

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Treningsdresser
vi prøver igjen, må ha minst 20 dresser.Hege setter opp et tilbud til medlemer, sender ut til gruppeledere. Pris og bilde.

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Frivillighetssentralen :
Finn Helge Lyster informerte. Kommunalt drevet, statlig finansiert. Største aktivitet er Plassen. Ellers utkjøring av mat, tilbud til demente, leksehjelp, kvinnegruppe.Ca 75 frivillige. 3 grupper med fysisk aktivitet, trimrom/boccia.
Kva kan idrettslaget bidra med?      
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Treng bøssebærere til tv-aksjon 21.okt.
Melde fra til Marianne Hamre. 2 fra kvar gruppe, ski, turn, trimrom. Ledere i kvar gruppe må skaffe 2 og melde fra til Gerd Nanti raskt.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Kurs, veiledning i fysisk aktivitet

Kva kan Frivilligheitssentralen bidra med?
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Hjelpemannskap til Valdresrittet J<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Økonomi
Medlemskontigent påminning i kva skjer i bygda, liten respons. Vi må ta på oss å kjøre ut giroer og legge i postkasser.
Gerd Nanti kontakter Hamres kontorstøtte for hjelp med navn på giro. Med datofrist. Må være i 2012. Betalingspåminnelse 2012
Gerd tar kontakt med Ingrid Øye for liste over tidligere medlem
NB!Oppklaring av kontigenter; man må være medlem i idrettslaget for å være med i ei undergruppe, og der betaler ein treningsavgift. Gjeld bl.a forsikring. Styremedlem får ingen rabatt eller fritak.
-Grasrotmidler til no: 16000-
- Regnskap; Må ha ein gjennomgang på kva vi gjer med regnskapet. Samarbeide med undergruppene. Bilagsføring kan gjerast i undergruppene, regnskapskontor som fører.
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Valdresrittet
nesten 900 deltakere. Veldig positive tilbakemeldinger.  Må lage ny nettside og flere i arbeidsgruppa. Kalle inn til møte. Fekk aktuelle navn å spørre. Oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Øyvind, Hege, May-Britt. Vi er avhengige av fleire folk i førebuinga. Og mange fleire frivillige rittdagen. Må bedre informasjon til dei frivillige, blir lettare dersom vi blir fleire..
Overskudd ca 150 000, regnskap ikkje avslutta.
Sak 24/12     Betaling for regnskapsføring
Enstemmig enighet om saken
Sak 25/12     Slidre Kulturhus
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Badevakter. Gruppene  setter opp vakter. Skigruppa 41-51, Turn etter jul.
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Livredningskurs no og i januar. Badevakt må ha kurs kvart år. Vi må rekruttere til kurset. Onsdag 10.oktober kl 20.

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Treningstider i gymsal – finne tid til friidrettstrening. Jobbe med foreldre/barn
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Mangler spinninginstruktører, aktuelle bes ta kontakt med Marita.
Sak 26/12     Ski : Furukollen – og Svedalen / Vaset
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Arbeid med hoppanlegg  i Furukollen v/ G Heiene. Øyvind informerte, Gudbrand har kontroll. Han kan ta kontakt med Svein Erik dersom han treng bistand med rapportering. Gerd Nanti følger opp.

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Arbeid med klubbhus / løypemaskingarasje / aktivitetsarena på  Vaset. Det jobbes nå med gjennomgang av tilbud, byggestart utsatt, mulig påske 2013. Mulig møte uke 40
Sak 27/12     Web side
Elisabeth tar gjerne imot info fra undergruppene – sidene er under utvikling. www.vsil.info


Sak 28/ 12    Handlingsplan
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Er tida moden for å ansette ein person i delstilling i idrettslaget?
Fotballen, løypelaget, hovedlaget, Valdresrittet kan trenge meir ressurser. Mange arbeidstimer. Invitere til arbeidsmøte med desse gruppene+ Finn Helge og Svein Erik i løpet av november. Hente info fra andre sammenlignbare lag.
Dersom dette blir positiv mottatt jobber vi videre med kommuna, invitere ordfører til møte

Eventuelt
-Lederkurs for ungdom 26.-28.oktober Lillehammer 15-19 år. Nokon aktuelle?
-Friidrettsgruppa må betale inn til kretsen for å bli aktivert. Hovedlaget stiller opp dersom friidrettsgruppa. Medlemmer må betale treningsavgift. Kjempefint at denne gruppa er i gang attJGerd Nanti Vika Helle                                             May Britt Gladhaug Mo                     Leiar                                                                 SekretærReferat fra styremøte i VSIL
19.april 2012
Vestre Slidre idrettslag
Hege Fosheim    -møtt                                                                                                                                     May Britt Mo        -møtt                                                                                                                                           Ingrid Øye           -meldt fra                                                                                                                                   Øyvind Holden    -møtt                                                                                                                                    William Holden      -ikke møtt                                                                                                                                              Elisabeth Husby    -møtt                                                                                                                                Gudbrand Heiene  -møtt                                                                                                    
Ski, hopp og snøbrettgruppa:             Inger Strand  / Gudbrand Heiene -møtt                                                                                                           Turngruppa:                                       Camilla Bjone      -møtt                                                                                   Trimgrppa:                                         Marita Stenberg   -møtt                                                                                                                 Sykkelgruppa:                                     ?                                                                                   Handballgruppa:                             Elin Gigstad         -ikke møtt                                                         Orienteringsgruppa:                                  Svein Erik Ski       -møtt                                                             Friidrettsgruppa:                            Anne Lise Husby / Elisabeth Husby - møtt                                                                                                                                                                                                                
Styremøte torsdag 19.april  2012
13/12                            Kort ref frå møtet 8. mars 2012
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Politiattester
Jobbes med, mangler noen. Gjør dette til rutine ved nye trenere
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Medlemskontigent 2012
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Info om framdrift i prosjektet  «Vaset»
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Nytt møte tirsdag 24.april. Håper på byggestart i 2012.
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Spis Smart foredrag  i Slidre 12 . april
Gjennomført

14/12         Web – side for VSIL og undergrupper. Elisabeth Husby og Gudbrand Heiene legg fram forslag til side (-r)
                        Elisabeth har laga forslag til blogg, enkelt å administrere
Elisabeth kan prøve å drifte dette som dugnadsjobb. Gruppeledere må sende info til Elisabeth pr. epost, event. kan vi bruke dropbox og dele filer.
                        Kjøpe domenet www.vsil.no, 95 kr.pr år.
                        Gudbrand sitt forslag er laga på Mac, må redigeres på Mac.

                        Vi bestemte at Elisabeth jobber videre med sitt forslag, legge inn litt mer før vi offentliggjør siden, da
                       
15/12         Handlingsplan for VSIL 2012
Kommentarer:
Samarbeid og samordning:  
1.Byttetorg/ Loppemarked, heller Bruktmarked på nettsida, Elisabeth ordner det
2. Treningsdress:
Hege tar med på skiavslutning fredag 20.april. Prøve å få med seg flere til å hjelpe til å hjelpe. Forslag en fra styret i turngruppa og en fra skigruppa., trimgruppa. Trenger og hjelp til å skaffe sponsorer, vil jobbe med det nå så fort som mulig
Hege lager infoskriv og sender på epost til oss.  Legge ut på nettsida etter hvert.
4. Dugnad Klubbhus strykes, overlates til Slidre Røn FK.
5. Klubbkontor – jobbes med. Få bedre oversikt over materiell og dokumenter som er ”rundt omkring”. Her kommer jobben med en materiellforvalter
Rekruttering av trenarar og leiarar
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Skolering – prøve å bidra til økt aktivitet her
<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Rutiner vedr.kurs – bruke nettsida, men viktig med personlig kontakt. Bør ha en utdanningskontakt? Tenke litt på saken..
Økonomi
<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Badevakt – vanskelig å få tak i vakter. Ansvar. Livredningskurs må være tidlig på  høsten, og info må gå ut til foreldre. En del av livredningskurset kan være håndheving av regler. Oppfordre på ski og turnavslutning til engasjement. Mer krav til dugnadsinnsats!
<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Regnskap og budsjett skal leveres 4 veker før årsmøtet
<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Vegrydding – gruppene kan søke
<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Treningsavgift – distribusjon.
<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Sponsoravtaler – har gruppene oversikt? Trenger vi dette punktet?
<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Vakt – bør tilstrebe at vi kan klare å stille vakter til valdresrittet innad i idrettslaget
Vi jobber videre med handlingsplanen på neste møte, vi har her gått gjennom 3 av 6 punkt
Eventuellt
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->idrettskontakt
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->ungdomsmedverknadspris. Kretsen ønsker kandidater. Gruppeledere ser på dette, se på nyhetsbrev fra mars, idrettskretsen.
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->-Idrettshelg, Gerd Nanti og Camilla reiser førstkommende helg. Bra!

-Sykkelgruppa – kontaktinfo leveres kretsen. Gerd Nanti kontakter Frank for videre framdrift. Møte med interimstyret og hovedstyret så snart som mulig.
-Ønske fra Marita om gruppe for dei som ikkje engasjerer seg i idretten pr. i dag, lavterskeltilbud. Slåball, ballbinge. Hvordan gå fram med dette? Tenke litt på saken. Dette er litt av tanken bak sykkelgruppa, ikke fokus på konkurranser

.
Gerd Nanti Vika Helle                                     May Britt Gladhaug Mo                                                                                           Leiiar                                                                Sekretær

Referat fra styremøte I VSIL                                                           på «møterom» 2 etg. ved gymsal.                                                   Måndag 6. februar 2012  kl 19.30 

Hege Fosheim  - møtt                                                                                                     
Ingrid Øye     - møtt                                                                                                             
William Holden  -  møtt                                                                                                        
May Britt Gladhaug Mo  - møtt                                                                                             
Øyvind Holden        -   meldt frafall                                                                                   
Gudbrand Heiene    -  meldt frafall                                                                                  
 Elisabeth Husby      -  møtt   

Sakliste:
Sak 1/12        Referat frå styremøte 29. november 2011
-samarbeid med fysakkoordinator, Gerd Nanti har prøvd å få kontakt. Tanker om å jobbe for å engasjere ungdom, i styret og som trenere. Trenerkurs i kretsen til høsten, viktig å få med noen på det
-andre saker er fulgt opp
Sak 2/12        Andre referatsaker
·       Nytt frå Opplandsidretten brev 4 /11:
-Undgommens ol, idrettsråd, klubbutvikling, momskompensasjon (17716 kr til VSIL, idrettsregistrering (er i orden i VSIL), politiattest (må følges opp), Ungdomskurs (må følges opp)  
·       Idrettspris 2011 – gikk til turngruppa
·       Idrettsregistrering utført innan 31.01.12. - ok
·       Politiattest: Må være i orden før årsmøte, undergruppene må sjekke at dette er i orden med sine trenere, se vedlagt link for informasjon
·       Brønnøysundregisterene - oppdatert
·       Treningsdresser – Hege jobber med saken og får hjelp av sin søster Heidi,  vester er under utarbeiding.
Bilde av Kva skjer i bygda, henge opp bilder på kulturhuset, salgskveld. Ta med info på giro på medlemskontigent
·       Frivillighetssentralen : Finn Helge Lyster
·       Idrettsrådet

Sak 3/12        Økonomi – Diskusjon korleis auke inntektene.
·       Momskompensasjon 17716,- for 2011
·       Medlemskontigent  2011:
Reduksjon fra 2010, vi må jobbe for å få opp igjen dette.
Elin Gigstad lager forslag til giro. Må få med navn, fødselsår, telefon, epost
Dele ut giroer til medlem i de ulike gruppene, skigruppa og turngruppa har medlemslister, sende ut på e-post til medlem av disse gruppene
William og Lars MW ordner alfabetisk med all info, Ingrid leverer liste

Vurdere sak til årsmøte om økning i kontingent fra 2013, 200 for enkeltmedlem, 400 for familie

Informasjon med kontonummer inn i Kva skjer i bygda før 15.mars

·       Grasrotmidler 2011 – få med på medlemskontigentgiro, og i butikker
·       Fordeling av kommunalt tilskot og aktivitetsmidler via idrettsrådet
·       Sponsoravtale med Valdres motor og bilskade 3000,-
·       Badevaktpengar 2010+2011   Ski 26000,-   Turn: 15000,-
kr 41 553 til sammen
*          Økonomi – må ha en gjennomgang på forsikringer, Ingrid sjekker
Sak 4/12        Slidre Kulturhus
·        Badevakter. Gruppene har utfordring med å skaffe nok badevakter.
Idemyldring på kva som kan lette dette arbeidet neste år.

Konklusjon: Det går!


Sak 5/12        Ski – Eggeåsen – Furukollen – Svedalen / Vaset
·        «Ny» løypemaskin på plass, «ny»garasje også på Eggeåsen. Flytting og bygging  av garasje har kosta ski-gruppa rundt       100. 000 kr. Er det noko støtte å få frå hovedlaget?

Vurdere dette etter årsmøte, når reknskapet er klart

Tips – spør lokale bedrifter om støtte mot reklameskilt

·        Arbeid med hoppanlegg og aktivitet i Furukollen –
Gudbrand har kontroll, jobbes til våren

·        Flytting av lysløype frå Svedalen til Vaset.

Lysløypa i Svedalen bør bestå, men det bør jobbes for å lage ei rundløype for de yngste,
Svein Erik er engasjert, jobber med utbygging av stadion, garderobe/garasje.
Forslag om å søke på Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, Gerd Nanti og Svein Erik.
Sak 6/12        Årsmøte
·        Tidspunkt: 26.mars 19.30
·        Stad: 3.etg Kommunehuset
·        Avisa Valdres: annonse no og påminning. Sponsing Fosh.sag?
·        Servering – bestille på kafeen til 10.klasse, MayB ansvar
·        På val: Hege, May-Britt, William, Gudbrand, Elin Gigstad (vara) Mette Follinglo(vara)
·        Gerd Nanti kontakter valnemda (Liv Stokkebryn, Geir Skattebo, Svein Erik Ski(Liv er på valg))Sak 7/ 12       Valdresrittet
·        VSIL arrangerte torsdag 26. januar  informasjons  møtet ang. oppstart av eige sykkelgruppe i laget.                                               Bjørn Olav Søndrol frå Oppland Idrettskrets deltok på møtet.               12 interesserte møtte opp. Det vart sett ned eit interimstyre på 3 peronar. Desse skal legge fram forslag til oppstart av sykkel gruppe i VSIL på årsmøte i mars.
·        Rittet blir i år : 21.juli
·        Samarbeidspartnarar?
·        Søkt om seedingstatus til Birkebeinerrittet, blir avgjort i nærmeste fremtid.

Sak 8/12        Eventuelt
-Viktig at kontaktinformasjon på styremedlem/ gruppeledre blir oppdatert. Glipp i epostlista i år…
-Idrettsforbundet arrangerer ”Spis smart” foredrag, er bestillt spesiellt for 10.klasse. (Sunn jenteidrett)
- Vestre Slidre IL på nettet? Elisabeth undersøker om hjemmeside. Har idrettsforbundet støtteprogram for å lage hjemmeside,” klubben online.no ” kan utvikles?
-Friidrettsgruppa, viktig å jobbe med framover

Gerd Nanti Vika Helle                                          May Britt Gladhaug Mo
Leiar                                                                        Sekretær                                   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar